Her kommer det som fikk Martin & co til å sende farevarsel: – Helt i grenseland