Diskrimineringsnemda: Trøndelag politidistrikt diskriminerte mann på grunn av etnisitet