Har sikret kjøpesenteret som lokale for massevaksinering

foto