Her sjekker politiet avstengt bygg etter skadeverk

foto