Mange lokale bedrifter tildeles prikker for brudd på alkoholloven – én står i fare for å miste bevillingen

foto