«De ligger jo faen meg over alt. Stikker opp fra grøftene og forsøpler. Må jo kjøre slalom på veiene her for å ikke kjøre over denne dritten»