Firmaet trues med dagbøter og full stans - nå har de levert klage til Statsforvalteren