– Vi har fått et negativt stempel, men vi gjør også mye bra

foto