I sitt innlegg kritiserer MDG Bladets leder for å gjenta propagandaen til Norsk olje & gass om at vi har «rein» olje. Vi stiller oss bak denne kritikken. Usannheter blir ikke mer sanne selv om de gjentas.

Hvorfor er allikevel ikke MDG det smarte klimavalget?

Nasjonalt ser vi at de nekter å ta innover seg politiske realiteter: at det eksisterer en venstre- og høyreside som har tydelige politiske og økonomiske interessemotsetninger. Et tegn på at MDG allikevel befinner seg på høyresida er deres usolidariske lefling med kutt i sykelønna. Her ser vi de samme tendensene som i resten av Europa – de grønne beveger seg mot høyre.

MDG har i den lokale debatten brukt betegnelser som kommunisme(!) om vårt ønske om en velferd fri for profitt. Disse usaklighetene er i ettertid trukket tilbake, men vi ser de allikevel som talende for partiets politikk.

Slik vi ser det, ønsker MDG ikke å ta et oppgjør med den underliggende årsaken til at klima- og økosystem er i ferd med å ødelegges i en urovekkende fart. Det kan virke som de ønsker seg en «snill» eller «grønn» kapitalisme. Det eksisterer selvfølgelig ikke. Kapitalisme fordrer evig vekst, en vekst som går utover naturens tålegrenser.

Dette vil Rødt gjøre noe med!

Dagens kapitalistiske vekstøkonomi er i ferd med å ødelegge jorda. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge klima og natur. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor må vi si nei til å gi oljeindustrien nye områder, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må heller gå andre veien, og begynne å redusere oljeutvinningen. Rødt ønsker å trappe ned med mellom 5 og 7,5 prosent årlig fram mot 2030. På sikt ønsker vi kun å utvinne olje for å bruke det som råstoff, ikke drivstoff. Da trenger vi bare å utvinne 2,5 prosent av det vi gjør i dag.

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi ha en grønn krisepakke. Vi vil blant annet satse på:

Pilotprosjekter for offshore vindkraft

Utvikling av fiskeoppdrett i lukka anlegg

Opprusting av vannkraftverk

Miljøteknologi i kommunale bygg

Pengene som trengs vil vi skaffe ved blant annet å slutte å subsidiere oljeleting som går med underskudd. Det alene vil gi ca 12 mrd. kr. årlig.

Det er like viktig å effektivisere strømbruken som å kutte oljeproduksjon og bygge mer fornybart. Derfor vil Rødt ha topris system på strøm, med rimelig strøm til vanlig forbruk, betalt med høyere priser for luksusforbruk.

Aktiv næringspolitikk må brukes for å skape flere arbeidsplasser innen grønn industri og fornybare næringer. Den fornybare vannkrafta skal sikre og videreutvikle kraftforedlende industri, og vi sier derfor nei til bygging av kraftkabler til utlandet.

Mange av disse forslagene kan nok MDG enes med oss om, men den store forskjellen er at Rødt sitt aller største klimatiltak er å ta et oppgjør med den kapitalistiske vekst-tvangen.

Espen Myhr Grandalsmo

1.-kandidat for Rødt Nord-Trøndelag

Ulf H. Stokke

leder i Rødt Nord-Trøndelag