– Arbeidet hans har bidratt til å løfte kulturlivet i hele Trøndelag

foto