God utvikling av smittesituasjonen fører til endringer i skolene

foto