– Det er trasig å bli kasta ut. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse situasjonen, sier 63-åringen som har pendla mellom Stjørdal og Trondheim i 32 år.

Stjørdalens blad skrev nylig om Jernbaneverket som vil rydde opp i parkeringskaoset ved Stjørdal stasjon. Det vil de gjøre ved at kun reisende med tog skal få bruke de rundt hundre parkeringsplassene ved stasjonen. De som skal bruke parkeringsplassen må enten ha ukebillett eller månedskort på toget, og pendlere må hente parkeringsoblat som knyttes til billettnummeret med SMS og mobiltelefon.

Det faller ikke i god jord hos pendlere som kjører til stasjonen for å ta buss. Den nye ordningen rammer også togpendlere som bruker dagsbilletter, slik som Heggeseth.

Hun er skiftarbeider ved St.Olav, og bruker derfor ikke månedskort

– Ordningen med klippekort passet meg perfekt, men den er fjernet, så nå må jeg kjøpe ordinære billetter, sier 63-åringen som alt i alt har pendla til Trondheim i 32 år.

Stig Herjuaunet i Jernbaneverket bekrefter overfor Bladet at kunder som Heggeseth ikke lengre vil gis mulighet til å parkere på deres område ved Stjørdal stasjon.

For langt unna

Heggeseth er klar på at hun ikke kommer ikke til å parkere på Grustaket.

– Det blir for langt unna, det stjeler for mye tid både morgen og kveld, totaldagen blir for lang, sier hun.

De 17 årene hun jobbet ved St.Elisabeth på Ila, var bil det mest praktiske valget.

– Nå tar jeg toget til Marienborg kl. 0620. Da har jeg fått parkeringsplass på stasjonsområdet. Når jeg har senvakt, er Hell stasjon løsningen. Da er det håpløst ved Stjørdal stasjon, men nå blir uansett vi med dagsbilletter som pendler, kastet ut.

Med ulike antall arbeidsdager hver uke på grunn av turnusarbeid, er månedskort uaktuelt.

– De sier det tar 7-8 minutter å gå fra Grustaket-parkeringen til stasjonen, men på vinters tid er situasjonen en annen.

– Hvilken løsning ser du for deg?

–Jeg vil vurdere å kjøre til Hell stasjon. Jeg oppfordrer sterkt om at parkeringsområdet ved pakkhuset nord for stasjonen åpnes opp med tilsvarende parkeringstakster som på selve stasjonsområdet. Dersom Stjørdal fortsatt vil ha pendlere med kollektiv-transport, må noe gjøres, sier Heggeseth.

Busspendlere ingen adgang

Det er altså kun togpendlere med ukes – og månedskort samt Narvesens kunder som fremover får parkere på Stjørdal Stasjon.

– Vi har ingen avtale med buss-selskapene, sier Stig Herjaunet i Jernbaneverket. Plassen har siden Stjørdal stasjon ble opprettet vært Jernbaneverkets område. De har også ansvaret for å drifte det.

– Narvesen har fått sine egne plasser, togbillett og oblat blir et kriterium for å parkere på stasjonsområdet når ordningen kommer i gang, bekrefter Herjuaunet. Han henviser busspendlere til andre parkeringsalternativ.

Det er godt med parkeringsplasser i området, sier Jernbaneverkets talsmann.

– Når ordningen kommer i gang, vil oblater bli lagt ut på stasjonen. Når folk kjøper kort på toget, sender de deretter sms med billett – og oblatnummer. Da blir oblaten aktivert og mulig for parkeringsvaktene å lese av. Ordningen vil koste 50 kroner måneden.

Togbillett blir altså et kriterium for å parkere ved Stjørdal stasjon. De som parkerer uten gyldig oblat, vil få parkeringsgebyr.

–De fleste tar buss

Erlend Moen er mangeårig pendler med buss fra Stjørdal Stasjon til Trondheim. Han påpeker at de fleste tar buss, især ettersom bussene har større frekvens på avgangene mellom kl. 0630 til 0800 med rute 310 til Trondheim. Det er Boreal som kjører strekningen. Nettbuss er eid av NSB, og er direkte konkurrent til Boreal.

Erlend Moen frykter mange busspendlere blir opprørt over innskjerpingen. Han frykter flere vil gå over til privatbilpendling med tilhørende negativ miljøeffekt. Moen tror få vil betale 40 kr døgnet på nabotomta til stasjonsbygningen, eller parkere på andre siden av jernbanesporet ved E6.

– Det må være i alle sin interesse at også Stjørdal får etablert en god nok kapasitet for Park and Ride direkte på byens sentrale kollektiv - knutepunkt. Jeg går til stasjonen, men har pendla med buss siden 2002. Jernbaneverket markerer posisjonen overfor sine kunder.

Også handelsstanden og kommunen har satt opp skilt.

– Det er den største transporten av pendlere mellom Stjørdal og Trondheim som nå rammes. Dette fratar mange parkeringsmulighet, og folk er bekvemne av seg. At denne tomta er eid av Jernbaneverket, er rart. Den burde vært ekspropriert eller kjøpt av kommunen. Det virker som bussen bare får seile sin egen sjø.

Moen peker på at antallet parkeringsplasser ved stasjonen har krympet siden 1970-tallet.

– Samtidig har køene ut av Trondheim til Stjørdal økt betydelig. .