Deltakerne i dette prosjektet fikk redusert risiko for fryktet sykdom

foto