Storaksjon rett før påske: – Et uoppmerksomt øyeblikk kan få fatale konsekvenser