Vil innføre p-avgift, fjerne festivalstøtte og avslutte brøyteavtaler