Naboer roper varsku: – Vi lapper for egen regning for å unngå at hele veien forsvinner