Her planlegger de å bygge flere rusboliger: – Enormt behov

foto