Fløy drone rundt flyplassen. Det fikk konsekvenser