– Lite realistisk å ta imot 150 flyktninger foreløpig

foto