Dette synet fører til at 110-sentralen blir «nedringt», men flammen er der for en grunn: – Sikkert 20 telefoner de siste minuttene