Skolesjefen: – Det blir krevende. Vi ønsker å være åpne og ærlige om det