Tjente over 30 millioner på salget av firmaet

foto