Eierne av storgården fikk blankt avslag. Nå har de klaget på avgjørelsen