Stort jordskred på rundt 100 meter tok telefonmaster og traktorvei i Stjørdal