Velger å selge til tross for protester

Kommunen skal selge en parsell som grenser til denne gårdens eiendom. Foto: Ivar Værnesbranden