Mens sprengsalvene fra tunnelbyggingen gjennom Gevingåsen dundret under føttene på politikerne, presenterte Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Trøndelag det de kaller Gevingåserklæringen tidligere denne uka.

13 ulike saker

Erklæringen presenterer 13 ulike saker politikerne fra begge fylker skal stå sammen og kjempe for i neste stortingsperiode.

I erklæringen heter det blant annet at man skal ”Bidra til satsing på nybygg, som bergkunstmuseum i Stjørdal og båthall i Rissa”.

– Kulturbygg er en viktig del av kulturløftet i Trøndelag, og derfor løfter vi frem disse to prosjektene som satsingsområder for neste stortingsperiode, sier Giske.

Ønsker slagkraftig trønderbenk

– Hva er bakgrunnen for at dere lanserer denne erklæringen?

– Vi ønsker oss en slagkraftig trøndelagsbenk på Stortinget, og derfor er det en fordel at vi koordinerer oss, og jobber for de samme sakene. Noen saker har fylkene felles interesse av, som for eksempel elektrifisering av Trønderbanen og styrking av kommuneøkonomien, mens andre ganger må fylkene se stort på ting, og støtte opp om prosjekter og saker som angår kommuner i det andre fylket, sier Trond Giske.

Så gjenstår det å se hvor mye gjennomslagskraft sprengkraften fra trønderbenken får på Stortinget.