Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter

foto