Onsdag gikk det galt. Nå ønsker de en ekstern gransking