Har planer om beredskapshus for flere aktører. Dette kan bli prisen

foto