Sender ut to nye farevarsel: – Store lokale forskjeller