Dette huset er solgt for nær 6,5 millioner. Se alle boligsalgene i oktober