Dette vil flertallet i bygda prioritere de neste fire årene