Dette huset er solgt for 7,4 millioner. Se oversikt over alle kjøp og salg av boliger i Malvik i november