John Helge og firmaet hans doblet inntektene i fjor. Gikk flere millioner i overskudd