Holder Kjerkol-dialog med universitetet hemmelig: – Lite tillitvekkende