Dette huset er solgt for over 6,5 millioner. Se oversikt over alle eiendommene som har skiftet eier i Malvik i februar