Politiet tok oppstilling langs kjent E6-strekning – slik ble resultatet