Tirsdagens snittpris per kWh er 51,2 øre høyere enn mandag og 84,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,95 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 1,29 kroner høyere enn mandag og 1,76 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,56 kroner.

Minsteprisen blir på 46,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.