Undersøkelsen er gjennomført av Opinion.

– Fra 2016 er for eksempel andelen nordmenn som har bestilt time hos fastlegen på nett, økt fra 31 til 42 prosent. Andelen som har lest legers eller sykehusets vurdering, er mer enn doblet, fra 6 til 13 prosent, mens andelen som sier de har byttet lege eller fastlege på nettet også har økt. Vi er sikre på at den positive utviklingen fortsetter, sier markedsdirektør Karl Arne Jespersen i DIPS.

Hver femte nordmann oppgir nå å ha tilgang på sin elektroniske pasientjournal, mens 81 prosent oppfatter denne tilgangen som ganske eller svært positiv.

Undersøkelsen viser at kvinner jevnt over er noe mer aktive enn menn, mens aldersgruppen 20–49 år bruker digitale helsetjenester noe hyppigere enn øvrige aldersgrupper.