Det er Tollregion Midt-Norge som skal etablere sitt hovedkontor ved flyplassen i Stjørdal. Tollregionen består av 140 medarbeidere. Det er de 40 i Trondheim som etter hvert skal flytte til Værnes.

Tollregion Midt-Norge omfatter de to trøndelagsfylkene og Nordland. Tolldistriktet strekker seg fra Vauldalen i nærheten av Røros i sør til Bjørnefjell ved Narvik i nord.

I løpet av høsten skal tolletaten flytte ut av den gamle tollboden i de ærverdige granittlokalene på Brattøra i Trondheim. Her har tolletaten holdt til i 117 år. De gamle lokalene tilfredsstiller ikke lenger dagens krav.

Tolletaten flytter nå inn i midlertidige lokaler i Grilstad Marina i Trondheim. Her skal etaten holde hus mens de nye lokalene ved flyplassen blir bygget.

Planlegger nybygg

Lufthavnsjef Lasse Bardal sier seg veldig glad for avtalen med Tolletaten. Avinor planlegger nå et nybygg som skal huse tolletaten.

– Nybygget vil bli oppført i området der flyplassens billigparkering ligger i dag, sier Bardal.

Avinor jobber nå i samarbeid med tolletaten med de detaljerte planene for nybygget. Målet er å komme i gang med byggingen i løpet av vinteren.

Det handler om parkeringsområdet som ligger mot Hellsenteret sør for dagens terminal og flytårn. Nybygget blir et såkalt elementbygg.

Planen er å flytte tolletaten inn i et større nybygg gjerne sammen med politiet.

Glad ordfører

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes sier seg svært glad for at tollregion midt nå skal flytte til Værnes. Vigdenes mener Værnes blir et ideelt etableringssted for tolletaten.

– På Værnes vil etaten være samlokalisert med tyngdepunktet i sin kjernevirksomhet, sier Vigdenes.

Ordføreren peker på at utlandet ønskes velkommen til Trøndelag nettopp her på Stjørdal, med både flyplass, meråkerbane og E14.

Milepæl

– En liten milepæl er dette også fordi det er den første flyttingen av en regionalisert statsetat til Stjørdal siden sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene, sier Vigdenes.

Han tror flere vil følge tyngdekraften etter hvert. Stjørdal vil bli det nye midtpunktet i det nye Trøndelag.

– En hel region er tjent med at ikke alt er sentralisert til en storby som etter hvert kanskje heller ikke er så sentral. Vi må ta hele Trøndelag i bruk, og lokaliseringer til Stjørdal legger til rette for dette, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.