Kommunen tilbyr bruk av GPS for å finne folk på avveie

foto