Den trua edderkoppen er en av Norges største: Slik er bestanden på Langøra doblet i løpet av få år

foto