Håper at politikerne vedtar at Stjørdal skal bli første kommune i Trøndelag med egen dyrevelferdsinstruks

foto