Disse eiendommene har skiftet eiere de siste 30 dagene

foto