Har odel på praktgård og langer ut: – Tror det er andre motiver bak kjøpet