Reiste til den andre siden av kloden for å lære av den lokale bonden: – Jeg har jobbet i skogen med motorsag og traktor siden jeg tok over gården i 1980

foto