– Har godt av at det skjer endringer i toppledelsen