De har tatt over styringa etter fedrene, men «kårkaillene» trekker fortsatt i trådene

foto