Retter skarp kritikk mot Bruget: – Mange vegrer seg for å uttrykke misnøye

foto