Dette arbeidet kan ha vært forgjeves: – Det har skjedd en glipp